OBCHODNÍ TRANSAKCE

Na export se automobilka orientovala i ve 20. a 30. letech. Škody Popular se vyvážely do Jihoafrické republiky i do Urugaye, pochopitelně i do řady evropských zemí.
V roce 1937 se exportovala polovina produkce. Někdy i za nevídaných podmínek: vozy vyvezené do Polska zaplatila tamní společnost střívky na výrobu uzenin.
Automobilka je vyvezla do Belgie, kde je směnila za krajky - tak se dopracovala svých peněz.
Pohodlnější to měl prodejce v jihoafrickém Johannesburgu. Když tam po cestě napříč Afrikou dojeli manželé Škulinovi, stačilo několik článků v místních novinách k tomu, aby tamní sklad vozů Škoda Popular byl během několika dnů zcela vyprodán.